Excel – funkce DOSADIT (anglicky SUBSTITUTE)

Funkce DOSADIT nahrazuje v textovém řetězci znak nebo znaky jiným znakem nebo znaky. Text může být nahrazen také mezerou nebo prázdným místem.

Česká verze funkce: DOSADIT(odkaz na buňku;co chci nahradit;čím to nahradit;[pořadí-volitelně])

Anglická verze funkce: SUBSTITUTE(odkaz na buňku;co chci nahradit;čím to nahradit;[pořadí-volitelně])

Excel funkce dosadit substitute
Excel funkce dosadit substitute

Příklad funkce: =DOSADIT(A1;“á“;“a“) – nahrazuje dlouhé á krátkým a.

Příklad funkce v angličtině: = SUBSTITUTE(A1;“:“;“ „) – nahrazuje dvojtečku mezerou.

Původní text Funkce Výsledek
2021-01 =DOSADIT(A2;“-„;“/“) 2021/01 Pomlčka nahrazena lomítkem.
aaa-bbb-ccc =DOSADIT(A3;“-„;“ „;1) aaa bbb-ccc První pomlčka nahrazena mezerou.
<<Pavel>> =DOSADIT(DOSADIT(A4;“>“;““);“<„;““) Pavel Vnořená funkce – odstranění znaků < a >.
petr, Petr =DOSADIT(A5;“Petr“;“Adam“) petr, Adam Funkce rozlišuje velká a malá písmena.

Tuto funkci je možné použít na odstranění diakritiky z textu v Excelu (Excel – text bez háčků a čárek).

Soubor na procvičení: excel_funkce_dosadit_substitute.xlsx

O nás / Sitemap