Excel – klávesové zkratky s Ctrl + písmena od A do Z

Pro tyto klávesové zkratky je možné použít pravou i levou klávesu Ctrl. Nejdříve stiskněte klávesu Ctrl a držte ji a pak stiskněte další klávesu podle následující tabulky:

Ctrl+A označí celou tabulku, příp. celý list, pokud aktivní buňka není součástí tabulky
Ctrl+B tučné písmo
Ctrl+C kopírovat
Ctrl+D zkopíruje obsah z buňky nad aktivní buňkou
Ctrl+E dynamické doplňování podle vzoru z buňky nad aktivní buňkou
Ctrl+F vyvolá dialog Vyhledávání
Ctrl+G vyvolá dialog Přejít na, kam je možné doplnit adresu buňky
Ctrl+H vyvolá dialog Najít a nahradit
Ctrl+I kurzíva
Ctrl+K vložit hypertextový odkaz
Ctrl+L
vyvolá dialog Vytvořit tabulku
Ctrl+N vytvoří nový prázdný sešit
Ctrl+O nabídne otevření nového souboru
Ctrl+P tisknout
Ctrl+R zkopíruje obsah z buňky, která je napravo od aktivní buňky
Ctrl+S uložit soubor
Ctrl+T vyvolá dialog Vytvořit tabulku
Ctrl+U podtržené písmo
Ctrl+V vložit kopírovaný obsah
Ctrl+X vystřihnout (původní obsah po nakopírování jinam zmizí)
Ctrl+Y opakovat poslední akci
Ctrl+Z vrátit zpět poslední akci

Zdroj: https://gadgets360.com/laptops/features/microsoft-excel-keyboard-shortcuts-keys-windows-pc-tips-tricks-2020-2342165

O nás / Sitemap