Jak se zbavit ZÍSKATKONTDATA (angl. GETPIVOT) odkazů u kontingenčních tabulek

Při práci v Excelu se často dostaneme do situace, kdy si potřebujeme něco rychle vypočítat na datech z kontingenční tabulky. Excel v základním nastavení vytváří odkazy v podobě =ZÍSKATKONTDATA s odkazem na datová pole v kontingenční tabulce. Takový odkaz je vždy absolutní, při kopírování stále odkazuje na původní buňky.

Přes Soubor a Možnosti je možné toto chování změnit, stačí jen v sekci Vzorce odkliknout volbu Používat funkce ZískatKontData pro odkazy na kontingenční tabulky.

Po změně pak Excel odkazuje i na pole v kontingenční tabulce jako na běžné buňky a sami můžete pomocí F4 nastavit, zda chcete použít odkaz relativní nebo absolutní.

O nás / Sitemap