Jak transponovat tabulku v Excelu

Transponováním tabulky se rozumí záměna řádků za sloupce a sloupců za řádky.

Původní tabulka:

A B C
X 1 2 3
Y 44 55 66

Transponovaná tabulka:

X Y
A 1 44
B 2 55
C 3 66

Tabulku je možné transponovat dvěma způsoby:

  • kopírováním a vložením transponované tabulky – tabulka se zkopíruje včetně původních formátů,
Kopírování s transpozicí
Kopírování s transpozicí
  • pomocí array funkce TRANSPOZICE (anglicky TRANSPOSE) – tabulka se vytvoří s použitím formátů v cílové oblasti.
Excel funkce TRANSPOZICE (anglicky TRANSPOSE)
Excel funkce TRANSPOZICE (anglicky TRANSPOSE)

Excel na procvičení: excel_funkce_transpozice_transpose.xls

O nás / Sitemap