Klávesové zkratky s Alt pro speciální znaky

Klávesa Alt se nachází na klávesnici vpravo a vlevo od mezerníku.

< menší než (less then) levý Alt + 60  pravý Alt +,
> větší než (greater then) levý Alt + 62 pravý Alt +. 
= rovná se (equals) levý Alt + 61
/ lomítko (solidus) levý Alt + 47
\ zpětné lomítko (reverse solidus) levý Alt + 92 pravý Alt + q
{ levá složená závorka (left curly bracket) levý Alt + 123 pravý Alt + b
} pravá složená závorka (right curly bracket) levý Alt + 125 pravý Alt + n 
[ levá hranatá závorka (left square bracket) levý Alt + 91 pravý Alt + f
] pravá hranatá závorka (right square bracket)  levý Alt + 93 pravý Alt + g 
( levá kulatá závorka  (left parenthesis) levý Alt + 40
) pravá kulatá závorka (right parenthesis) levý Alt + 41
@ zavináč (at) levý Alt + 64 pravý Alt + v
# mřížka (hash) levý Alt + 35 pravý Alt + x
$ dolar (dollar) levý Alt + 36 pravý Alt + ů
€ euro levý Alt + 0128 pravý Alt + e
% procento (percent) levý Alt + 37  pravý Alt + –
& ampersand levý Alt + 0038 pravý Alt + c
* hvězdička (asterisk) levý Alt + 42
; středník (semicolon) levý Alt + 59
: dvojtečka (colon) levý Alt + 58 
‘ apostrof  (apostrophe) levý Alt + 0146
úvozovky (quotation mark) levý Alt + 34
| svislá čára (vertical line) levý Alt + 179 pravý Alt + w
? otazník (question mark) levý Alt + 63
! vykřičník (exclamation mark) levý Alt +  33
_ podtržítko (underscore) levý Alt + 95
↑ šipka nahoru levý Alt+24
↓ šipka dolů levý Alt+25
→ šipka doprava levý Alt+26
← šipka doleva levý Alt+27
▲ plná šipka nahoru levý Alt+30
▼ plná šipka dolů levý Alt+31
► plná šipka doprava levý Alt+16
◄ plná šipka doleva levý Alt+17

O nás / Sitemap